Idén med mentorskap är att sprida kunskap inom de områden där människor sitter på ovärdelig, praktisk kunskap - som annars riskerar att försvinna. Alla som vill förmedla sin erfarenhet och kunskap kan vara mentor. 

Ni som är intresserade som småbrukare på landsygd, hör gärna av er till oss. 

Under kontakt finns några av oss som kan stötta och hjälpa igång den som behöver hjälp. 

Om du skulle vilja bli mentor så hör gärna av dig till någon av oss.