Sommarresa 13 juli 2019

Besök på Stabbehyltans fårgård, Bergkvara. Oskar Olin har Gotlandsfår och han kommer berätta hur de arbetar med fåren enligt Holistic management-principer. Han kommer också visa hur han jobbar ute på sin betesmark.

Därefter besök på Voxtorps gård, Vassmolösa. Här har Karin och Jonas Lundqvist KRAV-produktion av grisar. De har gårdsbutik, catering och turistverksamhet med grissafari. Här intar vi även lunchen.

Sista besöket är Solmarka gård, Vassmolösa. Här tar Ruth och Botulf emot oss och vi fikar i deras trädgård. De har mjölkkor, värphöns och odlar grönsaker i både växthus och på friland. Allt odlas biodynamiskt.

Anmälan senast den 7 juli till Daphne Thuvesson tel.0480-34035 eller daphne.thuvesson@telia.com  eller till Lars-Erik Jonsson tel. 070-3202324 eller catharina1jonsson@telia.com.

Välkomna på resan!