MAT 2022 I VÄXJÖ

Vi kommer att vara med den 10 september på Mat 2022 i Växjö och även ha en föreläsning. Det unika moderna småbruket - ett samspel mellan djur, natur och människa.

Vill man komma och lyssna på det så behöver man anmäla sig.

LIEKURS

Vi planerar att hålla en kurs i att slå med lie framåt hösten.

Mer information kommer när datum är bestämt.

DIGITAL STUDIECIRKEL: Naturnära skogsbruk

Framåt vintern har vi planer på att starta en digital studiecirkel, där vi använder boken Skogspraktikan: varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk.

Mer information kommer.