Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen av industri och kemikaliejordbruket och den medvetna utslagningen av småjordbruken. Förbundet är i dag en riksorganistion med medlemmar från hela landet men 15 länsvisa lokalavdelningar. Föreningen verkar för ett ållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.

Förbundet Sveriges Småbrukare är:

  • optinionsbildande 
  • rådgivande
  • inspirerande
  • kunskapshöjande

  


Kontakta oss

Emma Svensson
Bungemåla 204
361 96 Vissefjärda

Tel: 0471-211 20
E-post: emmasvensson346@gmail.com


Daphne Thuvesson
Törsbogatan 68
388 91 Vassmolösa

Tel: 0480-340 35
E-post: daphne.thuvesson@telia.com


Lars-Erik Jonsson
Sjöboda 211
348 93 Ålem

Tel: 0499-250 11, 0703-202334
E-post: lej.sjoboda@gmail.com